Urban Wake 2011

W najbliższy weekend odbędzie się kolejna edycja Pucharu Polski w Wakeboardzie Urban wake 2011. Miejscem zawodów będzie kanał na Kępie Potockiej w Warszawie. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału zapraszamy do przesyłania zgłoszeń (do 9 czerwca) na adres: urbanwake@urbanwake.pl . Poniżej regulamin zawodów:

 

Miejsce: Warszawa, Kanałek na Kępie Potockiej przy ul. Gwiaździstej
Data rozegrania zawodów: 10 – 11 czerwca 2011
Zapisy: urbanwake@urbanwake.pl do 09.06.2011 godzina 24:00
Biuro zawodów czynne obok miejsca rozgrywania zawodów czynne: 10.06.2011 – 14:00 – 15:00
Wpisowe: 60 zł

 

W CZASIE TRWANIA DEKORACJI ZWYCIĘZCÓW WRĘCZONE ZOSTANĄ PUCHARY ZA ZESZŁOROCZNY PUCHAR POLSKI NA WYCIĄGU

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1 W zawodach biorą udział jedynie osoby, które dokonały zgłoszenia na adres mailowy do dnia 9
czerwca 2011 do godziny 24:00 na adres mailowy : urbanwake@urbanwake.pl oraz zaproszone przez organizatorów.
2.2 Zawodnicy przed udziałem w oficjalnym treningu i zawodach zobowiązani są do opłacenia wpisowego w wysokości 60 zł i wypełnienia w sekretariacie zawodów formularza zgłoszenia.. Osobiste podpisanie zgłoszenia będzie rozumiane jako aprobata. Po tym otrzymują koszulki startowe regulaminu zawodów. Na treningach i zawodach zawodnicy zobowiązani są do noszenia koszulek startowych.
2.3. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnego ubezpieczenia NNW
2.4. Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
2.5. Zawodnicy zobowiązani są do używania desek wakeboardowych lub kiteboardowych i wiązań wakeboardowych. Używanie wiązań kiteboardowych /pad + footstrap/ jest dopuszczalne chociaż nie preferowane przez organizatorów.
2.6. Organizatorzy nie zapewniają sprzętu wakeboardowego.
2.7. Używanie kamizelek asekuracyjnych i kasków w trakcie zawodów i treningów I zawodów jest obowiązkowe.
2.8. W sprawach nieujętych w regulaminie gdzie zaistnieje interpretacje przepisów ostateczną opinię wydaje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.
3. KATEGORIE
3.1. Start na zawodach odbędzie się kategorii Open Kobiety i Open Mężczyźni i Open Wakeskate
4.PRZEBIEG ZAWODÓW
4.1. Zawody odbywać się będą w konkurencji freestyle. Napędem do przemieszczania się po powierzchni wody będzie wyciąg dwusłupowy typu RIXEN LITTLE o długości 150 m pomiędzy słupami.

Wysokość liny nad lustrem wody ok. 6 m.
Na trasie umieszczone będą:
– pływający slider o długości 15 m /w tym najazd 3m/ i wysokości 1 m – szerokość ślizgu 61 cm
– pływający kicker o wysokości 0,9 m i szerokości 2 m

Przejazdy oceniane są w formule freestylowej. Składowe oceny: 50 % tricki wykonane na przeszkodach, 50 % tricki wykonane z wody.
4.2 Do punktacji zalicza się wszystkie ewolucje wykonane w czasie przejazdu.
4.3 Z zawodników startujących w eliminacjach w kategorii OPEN MĘŻCZYŹNI wyłonionych zostanie 6 najlepszych zawodników, którzy rywalizować będą w półfinałach i finałach. W kategorii OPEN KOBIETY z eliminacji zakwalifikowanych będzie bezpośrednio do finału 6 kobiet. W kategorii OPEN WAKESKATE z eliminacji zakwalifikowanych będzie bezpośrednio do finału 4 osoby.
4.4 Do rywalizacji finałowej w kategorii OPEN MĘŻCZYZN zakwalifikowane będzie 10 osób zaproszonych przez organizatorów. Będą to wybitni zawodnicy, którzy uzyskali najlepsze wyniki na rozegranych dotychczas edycjach URBANWAKE, MP 2010 oraz tegorocznych zawodach.
4.5 O rozstawieniu zawodników do startu w finale decydować będą wyniki w eliminacjach oraz lista rankingowa w przypadku osób zaproszonych.
4.6 W każdej rundzie zawodów zawodnicy będą mieli po 2 przejazdy. Do klasyfikacji liczy się lepszy przejazd. W czasie przejazdu upadek kończy bieg. Wszystkie wcześniej wykonane ewolucje są liczone do przejazdu.

FINAŁY
4.7. Rywalizacja finałowa w kategorii OPEN MĘŻCZYŹNI odbywać się będzie w systemie heatowym. Z 16 którzy będą uczestniczyć w finale utworzone będą 2 heaty po 8 osób. Z każdego heatu bezpośrednio do finału przejdzie po 3 osoby. Reszta /10 osób/ będzie miała szansę na wejście do finału startując w LCQ. Z każdego z dwóch heatów LCQ do finału wejdzie 1 osoba. W ścisłym finale do rywalizacji stanie 8 osób.
4.8. W czasie przejazdu upadek kończy bieg. Wszystkie wcześniej wykonane ewolucje są liczone do przejazdu.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Klasyfikacja końcowa za miejsca 9-16 w kategorii OPEN MĘŻCZYZN będzie wyliczona z miejsca z eliminacji i etapu w finałach.
5. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM TRENINGÓW I ZAWODÓW
10 czerwca 2011 /piątek/
14:00 – 15:00 – rejestracja zawodników
13:45 – 15:45 – oficjalny trening
15:45 – 16:00 – riders meeting
16:00 – 18:00 – eliminacje OPEN MĘŻCZYZN I OPEN KOBIET I OPEN WAKESKATE
18:00 – 20:00 – trening dla zaproszonych zawodników

11 czerwca 2011 /sobota/
9:00 – 12:00 Oficjalny trening
12:00 – 13:30 Półfinały
13:30 – 14:30 Przerwa
14:30 – 15:30 Finały
16:00 – 16:20 Dekoracja zwycięzców
16:20 – 16:40 Pokazy zwycięzców Pucharu Polski URBANWAKE, fotosesja
16:40 – 18:30 próby i przejazdy dla wszystkich chętnych uczestników pikniku olimpijskiego
22:00 – Afterparty

6. NAGRODY
Dla zawodników przewidziane nagrody rzeczowe za miejsce 1-3.
ZWYCIĘZCA KATEGORII OPEN MĘŻCZYZN OTRZYMUJE NAGRODĘ W GOTÓWCE W WYSOKOŚCI 1000 ZŁ

7. NOCLEGI i WYŻYWIENIE DLA ZAWODNIKÓW
Organizatorzy nie zapewniają kwater noclegowych. W dniu trwania zawodów przewidziany jest CIEPŁY posiłek oraz napoje chłodzące.
8.POSTANOWIENIE KOŃCOWE
8.1 Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację regulaminu zawodów.
8.2 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w formule przeprowadzenia zawodów i wyłaniania zwycięzców, związanych z nieprzewidzianymi zdarzeniami np. załamaniem pogody, małą liczbą zgłoszonych zawodników, itp. O wszystkich zmianach organizator będzie informował zawodników na bieżąco.
8.3 Zawodnicy zobowiązani są do noszenia w czasie trwania oficjalnego treningu i zawodów koszulek z numerem startowym
9. PROTESTY
9.1 Protesty można składać do 10 min po zakończeniu przejazdu w konkurencji, na piśmie w sekretariacie zawodów po uiszczeniu opłaty w wysokości 200 zł. Opłata jest zwracana jeśli protest okaże się zasadny.
9.2 Sędzia główny wydaje decyzję ostateczną po zbadaniu zasadności protestu przed ogłoszeniem wyników.
10. ZACHOWANIA NIESPORTOWE
Zawody Pucharu Polski Urbanwake będą prowadzone w duchu Fair Play. Z tego tez względu wszelkie niesportowe zachowania zawodników będą karane, włącznie z wykluczeniem z zawodów.
11. KONTAKT
urbanwake@urbanwake.pl
Marek Łojek 604 959 006
Przemek Kuc 607 776 577