Out of the Pond Teaser

Finałowy teaser ciekawie zapowiadającej się produkcji Wake of te Pond.