Akademicki Puchar Śląska w Wakeboardzie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz Organizacja Środowiskowa AZS w Katowicach zaprasza na Akademicki Puchar Śląska w Wakeboardzie. Pierwsza edycja zawodów odbędzie się 10 czerwca na wyciągu Wakemania w Mysłowicach. Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje na temat zawodów.

 

1. Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz Organizacja Środowiskowa AZS w Katowicach

2. Cel:
– Propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego na terenie aglomeracji Śląskiej przez uprawianie wakeboardingu.
– Promowanie AWFu Katowice jako uczelni krzewiącej sportowego ducha walki w nowych sportach rekreacyjnych na terenie naszego regionu.
– Wyłonienie najlepszych wakeboarderów z pośród studentów i pracowników naszej uczelni oraz środowiska studenckiego innych uczelni wyższych w naszym regionie.

3. Kategorie rozgrywanej rywalizacji:
1) AWF 1- Studenci i pracownicy AWF Katowice – kobiety
2) AWF 2 – Studenci i pracownicy AWF Katowice – mężczyźni
3) Open 1 – studenci i pracownicy uczelni wyższych – kobiety
4) Open 2 – studenci i pracownicy uczelni wyższych – mężczyźni
5) Open Pro – kateogoria otwarta.

4. Miejscem rozegrania zawodów jest Wakemania, Mysłowice, ul. Szabelnia 17.

5. Punktacja
1) W ramach Pucharu prowadzone są następujące klasyfikacje:
 indywidualna każdej edycji, osobno kobiet i mężczyzn,
 indywidualna generalna – po obu edycjach, osobno kobiet i mężczyzn,
 drużynowa – na podstawie wyników obu edycji, osobno kobiet i mężczyzn.
2) Za I miejsce w klasyfikacji indywidualnej zawodnik/czka otrzymuje n+1 pkt., za II miejsce n-1 pkt., za III miejsce n-2 pkt., itd., gdzie „n” oznacza liczbę zawodników startujących w danej konkurencji.
3) Generalna klasyfikacja indywidualna oparta jest na rankingu punktów uzyskanych przez zawodniczki/ków w obu edycjach.
4) W przypadku uzyskania przez dwóch zawodników tej samej liczby punktów po dwóch edycjach o kolejności decydują: wyższe miejsce w klasyfikacji poszczególnych edycji, a następnie suma punktów przejazdów z obu edycji.
5) Do klasyfikacji drużynowej wliczane będą punkty zdobyte przez 3 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników w każdej z edycji.
6) Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów, po podsumowaniu klasyfikacji indywidualnych dwóch edycji.
7) W przypadku równej liczby punktów w punktacji drużynowej, o kolejności decyduje większa liczba pierwszych miejsc,

6. Termin rozegrania zawodów:
1) Dzień poprzedzający zawody:
– godzina 16:00 -20:00 trening zawodników zgłoszonych drogą elektroniczną (zgodnie z pkt. II.3.)
2) Dzień zawodów:
– godzina 7:30 – otwarcie biura zawodów
– godzina 8:00 – 10:00 – trening zweryfikowanych zawodników
– godzina 10:00 – koniec weryfikacji zawodników
– godzina 10:15 – 12:30 – eliminacje kobiet i mężczyzn
– godzina 13:00 – 14:00 – przejazdy półfinałowe
– godzina 14:30 – 16:00 – przejazdy finałowe
– godzina 17:30 – ogłoszenie wyników i dekoracja

7. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
k.traczyk@awf.katowice.pl wg wzoru:
Zgłaszam (imię i nazwisko) do udziału w I edycji Akademickich Mistrzostw Śląska w wakeboardingu 10.06.2017.
Kategoria AWF1; AWF 2; Open 1; Open 2; Open Pro (wpisać swoją kategorię)
Reprezentuję uczelnię: (wpisać nazwę uczelni)

8. Opłaty:
– studenci i pracownicy AWF Katowice są zwolnieni z opłaty startowej;
– studenci i pracownicy uczelni z regionu Śląskiego są zwolnieni z opłaty startowej
– zawodnicy nie posiadający przynależności studenckiej winni uiścić opłatę startową w wysokości 10,00 zł w biurze zawodów w dniu zawodów.

9. Przebieg rywalizacji:
Zawody zostaną przeprowadzone na wyciągu w systemie 2:0 lub 5:0.
2) Wynikiem jest suma zdobytych punktów (oceny sędziów) podczas przejazdu demonstrującego ewolucje freestyle na przeszkodach (skocznie, box`y, rail`e) i na wodzie.
3) W eliminacjach zawodnik ma 2 przejazdy, z których liczy się jeden wyżej punktowany.
4) Bezpośrednio do finału awansuje 6 najlepszych mężczyzn i 4 kobiety.
5) Zawodnicy (mężczyźni) w eliminacjach zajmujący miejsca 7-14, mają 1 przejazd półfinałowy o 7- 10 miejsce w finale.
6) Zawodniczki w eliminacjach zajmujące miejsca 5-12, mają 1 przejazd półfinałowy o 5 – 8 miejsce w finale.
7) Do finału ostatecznie awansuje 10 mężczyzn i 8 kobiet.
8) W finale zawodnik ma 3 przejazdy, z których liczy się suma 2 najlepszych przejazdów.
9) Wynikiem końcowym jest klasyfikacja na podstawie liczby zdobytych punktów.
10) Jeden przejazd składa się z 2 lub 3 pełnych okrążeń w trakcie, których zawodnik demonstruje ewolucje na przeszkodach i w wodzie. 11) Na wyciągu 5:0 upadek uniemożliwiający kontynuację przejazdu (kończy przejazd). 12) Na wyciągu 2:0 dopuszcza się jeden upadek podczas przejazdu.

Akademicki Puchar Śląska w Wakeboardzie

Strona wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/1001720226630469