Zawody wakeboardowe

Gorąco zapraszamy na zawody wakeboardowe, które odbedą się 31 sierpnia na wyciągu do wakeboardu i nart wodnych na Jeziorze Drwęckim w Ostródzie. Zawody zostaną rozegrane w kategorii amatorów oraz profesorów. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe oraz pieniężne. Pula nagród pieniężnych wynosić będzie 1200 zł! Zgłoszenia na zawody należy przesyłać pod adres \n wakeboard@hotelpromenada.pl

 

Harmonogram zawodów:

29-30.08 – treningi
31.08
Godz. 13:00 – 13:30 Odprawa zawodników Hotel
Godz. 15:00 – 16:00 Trening
Godz. 16:00 – 16:15 Rozpoczęcie eliminacji, jako pierwsi startują amatorzy
Godz. 19:00 – 19:15 Finały
Godz. 19:15 – 19:45 The Best of Kicker
Godz. 19:45 – 20:00 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, zakończenie zawodów.

W czytaj więcej znajdziesz regulamin zawodów

Regulamin Zawodów Wakeboardowych na wyciągu
„Polish Wakeboard Contest”

1. ORGANIZATORZY
Przemysław Kuc, Marek Łojek, OSiR Ostróda, Vega Sp. zoo

2. SPONSORZY
Red Bull, Billabong, Fundacja Fotruna, Condor Hotel, Morliny S.A. NSZZ Solidarność, www.wakeshop.pl

3. PATRONI MEDIALNI

Radio Mazury, Ostrodaonline.pl; Gazeta Olsztyńska, Radio Kampus, Extreme TV

4. DATA I MIEJSCE ZAWODÓW

4.1 Miejsce: Ostróda, „FORTUNA WakePark” na wyciągu do wakeboardu i nart wodnych na Jeziorze Drwęckim, ul Mickiewicza 17B
4.2 Data i godzina rozpoczęcia: 31.08.2008. godz. 14:00.
4.3 Biuro zawodów: do 30.08.2008 – Recepcja Hotelu Promenada. W dniu zawodów od godz. 11:00 na pomoście przy platformie startowej wyciągu.
4.4 Odprawa zawodników: 30.08. 2008 godz. 21:00 restauracja Hotelu Promenada.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

5.1 W zawodach mogą brać udział zarówno amatorzy jak i zawodnicy licencjonowani.
5.2 Zgłoszenia przyjmowane drogą elektroniczną do 30.08.2008 na adres \n wakeboard@hotelpromenada.pl są zwolnione z opłaty startowej.
5.3 W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz kategorię.
5.4 Od 29.08.2008 zawodnicy zgłoszeni drogą elektroniczną mogą pobierać bezpłatny karnet na cały okres trwania zawodów oraz numer startowy w recepcji Hotelu Promenada.
5.5 Organizator dopuszcza do zawodów osoby, które dokonały oficjalnego zgłoszenia bezpośrednio przed zawodami, pod warunkiem uiszczenia opłaty startowej 50 pln
5.6 Startujący zobowiązani są do posiadania aktualnego ubezpieczenie NW
5.7 Listy startowe zostaną zamknięte o godzinie 13:00 w dniu zawodów.
5.8 Osobiste podpisanie zgłoszenia będzie rozumiane jako aprobata regulaminu.
5.9 Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
5.10 Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia danej osoby z grona startujących.
5.11 Organizator zapewnia sprzęt dla amatorów chcących startować.
5.12 Używanie kasku w trakcie zawodów jest obowiązkowe.

6. KATEGORIE

6.1 Zawody odbędą się w kategorii amatorów oraz profesorów, w kategorii amatorów rozróżniamy podział na grupy kobiet i mężczyzn. W kategorii profesorów nie ma podziału na płeć.
6.2 Podział miedzy amatorów i profesorów wyznacza umiejętność wykonania tricku raley.

7. PRZEBIEG ZAWODÓW KATEGORIA PROFESOROWIE

7.1 Rywalizacja odbywać się będzie w formie dwuosobowych „bojów”. Z każdego Heat’u wyłoniony będzie jeden zwycięzca, który przechodzi do kolejnego etapu.
7.2 Ze zgłoszonych zawodników zostaną rozlosowane pary do bojów eliminacyjnych,
7.3 Zawodnicy z każdej pary losują przed startem kolejność rozpoczęcia rywalizacji.
7.4 Zawodnicy pływają pojedynczo, z prędkością liny 28km/h.
7.5 Po zakończeniu Heat’u sędziowie podają numer zawodnika, który przechodzi do kolejnego etapu.
7.6 Po wyłonieniu finalistów w pierwszej kolejności zostanie rozegrany mały finał.
7.7 Dozwolony jest jeden upadek, po którym następuje start z wody i kontynuacja przejazdu, drugi upadek kończy bieg. Drugi nieudany start z wody kończy bieg.
7.8 Każdemu zawodnikowi przysługuje jedno okrążenie dla sprawdzenia toru, zmoczenia przeszkód. Okrążenie sprawdzające musi być wykonane bezpośrednio przed punktowanym przejazdem.
7.9 Drabinka startowa:

8. PRZEBIEG ZAWODÓW KATEGORIA AMATORZY

8.1 Rywalizacja będzie się odbywać w formie jednego przejazdu w strefie punktowanej.
8.2 Amatorzy mogą korzystać z ustawionych przeszkód.
8.3 Upadek w czasie przejazdu kończy bieg.
8.4 W każdej grupie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
8.5 Wyniki zostaną ogłoszone razem z wynikami w zawodach profesorów.

9. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM TRENINGÓW I ZAWODÓW

9.1 Piątek 29.08.2008
Godz. 18:00 – 20:00 Trening

9.2 Sobota 30.08.2008
Godz. 9:00 – 11:00 Trening
Godz. 18:00 – 20:00 Trening

9.3 Niedziela
Godz. 13:00 – 13:30 Odprawa zawodników Hotel
Godz. 15:00 – 16:00 Trening
Godz. 16:00 – 16:15 Rozpoczęcie eliminacji, jako pierwsi startują amatorzy
Godz. 19:00 – 19:15 Finały
Godz. 19:15 – 19:45 The Best of Kicker
Godz. 19:45 – 20:00 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, zakończenie zawodów.
10. NAGRODY

10.1 Kategoria Amatorzy:

– Pamiątkowy puchar, Karnet na Wyciąg wakeboardowy w Ostródzie na sezon 2009 + nagrody rzeczowe

10.2 Kategoria Profesorowie:
– I miejsce: Pamiątkowy puchar, 500pln + nagrody rzeczowe
– II miejsce: Pamiątkowy puchar, 500pln + nagrody rzeczowe
– III miejsce: Pamiątkowy puchar, 200 nagrody rzeczowe .
11. KWATERY DLA ZAWODNIKÓW
Organizatorzy nie zapewniają kwater i wyżywienia dla zawodników.

12. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

12.1 Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację regulaminu zawodów.
12.2 Zawodnicy zobowiązani są do noszenia numerów startowych w trakcie zawodów
12.3 Ekspozycja reklam w miejscu zawodów jest wyłącznym przywilejem Organizatora i wymaga pisemnej zgody organizatora.

13. PROTESTY

13.1 Protesty można składać do 10 min po zakończeniu zawodów w biurze zawodów, w formie pisemnej i wpłacie 100pln.
13.2 Sędzia główny wydaje decyzję ostateczną po zbadaniu zasadności protestu przed ogłoszeniem wyników.

14. SPECJALNIE DLA ZAWODNIKÓW

14.1 Wydzielona chroniona strefa na pomoście
14.2 W dniu zawodów grill dla zawodników

15. KONTAKT

Zuzanna Sarnowska 501 769 149